Privacy verklaring
Als je gebruik maakt van onze diensten of van onze website, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die je zelf verstrekt zoals je voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer, maar ook gegevens die je wellicht onbewust achterlaat zoals je IP-adres. 

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doelen: 

– Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
– Voor het leveren van onze diensten.
– Voor het leveren van ondersteuning.
– Voor het afhandelen van jouw betaling.
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Delen met anderen

Wij respecteren je privacy en zorgen er voor dat de persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.
 

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV shop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV shop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

CCV shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCV shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

CCV shop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 

Boekhouding & Facturatie

Betalingen van bestelling vinden plaats met behulp van CCV-pay of via een bankoverschrijving of via een contante betaling.

De facturatie vindt plaats in CCV-shop.
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van het programma E-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
.

Nieuwsbrief

Wij sturen je alleen nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor aangemeld hebt of als je een gebruiker van onze diensten bent. Vraag je via de e-mail slechts informatie bij ons op, dan gebruiken wij jouw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief naar te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.
 

Cookies

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let wel op dat sommige diensten minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken als je het opslaan van cookies uitschakelt. Tot slot kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Kiany plaatst is het de taak van Kiany om uw pakket bij u te laten bezorgen. Kiany maakt gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

Inzage, wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens

Je hebt onder andere het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kiany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kiany.nl
 

Gegevens die je in Kiany opslaat

Naast de gegevens die wij van jou opslaan, sla je zelf ook gegevens op in Kiany. Denk hierbij aan de persoonlijke gegevens en de aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Deze gegevens zijn natuurlijk jouw eigendom en wij zullen deze gegevens nooit verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen. 


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegegevens

Kiany.nl
Marian van der Hoek
Oosterlaan 14

7973 JR Darp
Tel. 0625 012347
E-mail info@kiany.nl